شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
به نظرشماواسه ازدواج چه چيزايي مهمه وچه مشکلاتي هست؟؟؟

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو

ايمان

+ اين شتريه كه در خونه همه مي خوابه:دي
ALIREZA MOSAVI
KHOB SHOTOR RA MISHE DORESH KARD MESLE KHEILIYA...
+ در ازدواج شناخت طرف مقابل و افکار و اعتقاداتش مهمه و اينها با مطرح کردن يک سري سوالات و صحبت کردن به دست مياد. در مورد ماديات نبايد بيش از حد سختگيري کرد
ياسي!
90/1/30
در ازدواج بايد طرفين شناخت كافي از يكديگر داشته باشند وقبل از ازدواج بايداز رفتار يكديگر اگاهي يابند وبستگي هر ازدواج در موقيعت واجتماع وبه طريق همان جا ومكان همان روش انجام گيرد
ياسي!
بستگي داره......
+ نه
ALIREZA MOSAVI
SALAM ZEYNAB KHANOM PAS CHERA NA????CHERA EJDEVAJ NA????MISHE TOZIH BEDID????
هويجوري! آخه خوشم نمياد فكر ميكنم تنهايي آدم آزادتره!
+ سلام
+ من که هنوز تو کفم ..شما چي؟؟
+ ازدواج: آري براي اينکه انسان به تکامل برسه و انسانها به خاطر اينکه همه خصوصيات را يکجا ندارن بايد باهم باشن تا اينکه به تکامل برسن
ALIREZA MOSAVI
SALAM BE NAZARE MAN ADAMA HATA AGE BA DOSTESHON HAM BASHAN MITONAND BE TAKAMOL BERESAND PAS AYA EZDEVAJ MOHEME????????
ALIREZA MOSAVI
SALAM BE NAZARE MAN ADAMA HATA AGE BA DOSTESHON HAM BASHAN MITONAND BE TAKAMOL BERESAND PAS AYA EZDEVAJ MOHEME????????
دوست با شريک زندگي خيلي فرق ميکنه و حکمتي که در ازدواج هست در دوستي نيست.
ساعت دماسنج
گروه ازدواج آري يا نه؟؟؟؟؟؟؟????????
vertical_align_top